Ferenczy Múzeumi Centrum: Kortársítás – Kortárs képzőművészeti interpretációt segítő és népszerűsítő mintaprojekt

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Kortársítás

Alcíme: Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

Régió: Pest megye

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől):

Együttműködő köznevelési intézmények: Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye, Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Nyíregyházi Egyetem

Mentorált múzeum, település: Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény

Választott módszertani téma1: A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága

Választott módszertani téma2: Digitalizált gyűjtemények oktatási haszna

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 80

 

KORTÁRSÍTÁS: A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI INTERPRETÁCIÓT SEGÍTŐ ÉS NÉPSZERŰSÍTŐ MÓDSZERTANI MINTAPROJEKTJE

A mintaprojekt lehetővé teszi, hogy a kortárs művészet tanítása mindenki számára elérhető legyen. Olyan innovatív módszertani megoldásokat kínál, amelyek ezentúl nem kizárólag kortárs művészeti intézményekben valósulhatnak meg. A módszer újdonsága abban áll, hogy nem lineárisan kezeli a művészetoktatásban megjelenő tartalmakat, tágabb kontextusban, a képelmélet és a vizuális kultúra nézőpontjából közelít a művekhez.

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

A mintaprojekt alapja egy mikrosite működtetése, melynek segítségével egy hálózatot hozunk létre, amelyben konkrét szaktudás nélkül is barangolhatunk – ugyanakkor ebben a hálózat-alapú rendszerben a szakmai és történeti tartalmakhoz is hozzáférhetünk. Ezzel elősegítjük a kortárs művészet közérthetőségét, a mindennapi kultúrába való beágyazottságát.

A mintaprojekt kidolgozása és hasznosítása párhuzamosan zajlik, hiszen a módszertant a gyakorlatban már alkalmazzuk az FMC múzeumpedagógia óráin. A mintaprojekt előnye az egyszerű gyakorlati hasznosíthatóság túl a könnyű adaptáció – ezért kiemelten fontos, hogy az elmélet a gyakorlati tapasztalatokból épüljön. A mintaprojektben kontrollpontja a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum, a programunk egyes elemeit gyűjteménye anyagára fogjuk ráépíteni.

Fontos szempont a hálózatban való gondolkodás, hiszen a cél egy digitálisan elérhető és felhasználóbarát, valamint a felhasználók által is bővíthető tartalom, melynek elemei:

–        kortárs műalkotások a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének anyagából

–        a műalkotásokhoz asszociatív módon kapcsolódó fogalmak

–        a műalkotásokhoz és a fogalmakhoz kapcsolható óravázlatok

–        a kiinduló művekhez kapcsolódó kortárs és régi, nemzetközi és magyar művek.

A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Tanszékével való együttműködés több szempontból is fontos: egyrészt a tanárképzésben résztvevő hallgatók ismerhetik meg elsőként a mikrosite-ot, ily módon azonnali visszajelzést kapunk arról, hogy a weblapon megjelenő struktúra és tartalom mennyire használható a frissen végzett, gyakorlati tapasztalatokkal még kis mértékben rendező pedagógusok számára. A mikrosite tesztelését végző egyetemisták ugyanakkor a „digitális bennnszülöttek” generációjához tartoznak, az ő véleményük meghatározó lehet egy honlap használhatóságát tekintve. Az egyetemmel kötött hosszútávú megállapodásunk lehetőséget biztosít a jövőben a hallgatóknak arra, hogy egy számukra – földrajzi okokból – szinte ismeretlen gyűjteménnyel megismerkedhessenek, az FMC múzeumpedagógia programjain gyakornokként részt vehessenek, nálunk szakmai gyakorlatot teljesíthessenek. A földrajzi távolság biztosíthatja azt, hogy a mintaprojekt az ország más régióiban is ismert lehessen.

Ferenczy Múzeumi Centrum: Kortársítás

Péreli Zsuzsa Lélekvéndorlásaim című kiállításán, Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye. Fotó: Deim Balázs

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt? 

A mintaprojekt az intézmény számára a múzeumpedagógia műhely kialakításában és megerősödésében nagyon sokat jelent. A módszertant már évek óta használjuk, a mintaprojektben való részvétel során azonban elméleti alapokra helyezhetjük és közkinccsé tehetjük. A projekt során intézményi és személyes kapcsolataink erősödtek a városon belül és kívül is, partnereinktől nagyon sokat tanultunk, így a módszertani lehetőségeink és tudásunk is kiszélesedett. A mintaprojektben résztvevő általános iskolások havi rendszerességgel fordultak meg nálunk, ami egy sokkal személyesebb és elmélyültebb pedagógus-diák viszony kialakítását tette lehetővé.

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A mintaprojekt adaptációs lehetőségeit a mikrosite-t használók tudják majd véleményezni. Mi azért indítottuk útjára programunkat, hogy mindenkit arra bíztassunk, merjen kezdeményezni, ha kortárs műalkotással találkozik. A módszerünk lényeges eleme a kreativitás, ami minden pedagógusban és múzeumi szakemberben benne rejlik – a háttéranyagot, illetve a háttértudás megszerzésének módszertanát pedig mindenki felfedezheti a mikrosite-on keresztül.

Czóbel Múzeum, Barcsay Általános Iskola. Fotó György Gabriella