Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában (MM120T)

Címlap / Képzések / Kulturális területen dolgozó szakembereknek szóló képzések / Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában (MM120T)

 

Engedélyszám:

Időpont, helyszín:

Óraszám:

Képzési forma:

Csoportlétszám:

Kiknek ajánljuk?

Jelentkezési határidő: 2019.01.13.

 

A képzés a 378/2017. (XII. 11.) kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló rendelet szerint engedélyeztetett: 1127-3/2018/KOZGYUJT

Szentendre

összesen 120 óra – 60 óra kötelező és 60 óra választható modulokból

tantermi

15 fő / modul

múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A “Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001” projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el.
A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

Egyedülálló, akkreditált múzeumi menedzserképzést indít 2018 januárjától a MOKK

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel ingyenes, akkreditált és a múzeumi szakmai továbbképzésben  elsőként modulos rendszerű képzést indít a Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. Az egy kötelező és hat válaszható modulból álló, összesen 120 órás kurzus elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. További újdonság, hogy az érdeklődők a teljes, akkreditált képzésen túl az egyes modulokat önállóan is elvégezhetik.

Kötelező modul:
Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek (kötelezően elvégzendő) (60 óra)
1. hét: 2019.02.04-07.
2. hét: 2019.02.18-21.
Választható modulok:
Frontvonal menedzsment (30 óra) – 2019.03.04-07.
Hálózatépítés (30 óra) – 2019.03.04-07.
Minőségmenedzsment (30 óra) – 2019.03.25-28.
PR, Marketing, Kommunikáció 
(30 óra) – 2019.04.15-18.
Stratégiaalkotás (30 óra) – 2019.02.25-2019.03.01.
Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése (30 óra) – 2019.03.18-21.
Gyűjteménymenedzsment (30 óra) – 2019.04.23-26.

A képzés összesen 240 órát kitevő hét modulja közül a 60 órás múzeumvezetési és államháztartási ismeretek a kötelező, a 120 órához pedig a résztvevőknek a másik hat modulból kell választaniuk további 60 órányit az akkreditált tanúsítvány megszerzéséhez. A kötelező modul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben.

A MOKK lehetőséget biztosít az egyes modulok önálló elvégzésére is, de az adott önálló modul elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani, másrészt a csak önálló modulokra jelentkezőkhöz képest a teljes, 120 órás képzést megjelölők a kiválasztáskor elsőbbséget élveznek.

A képzés haszna:
A képzés résztvevői olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust sajátítanak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. Intézményeik képessé válnak hatékonyan együttműködni a köznevelési intézményekkel, és elősegíteni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés eredményességének növelését, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztését.

Képzési tematika:

1. Modul Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek (60 óra – kötelező modul)
Vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning
A múzeumi intézményrendszer Magyarországon – A múzeumi intézmények típusai, ágazati irányítás, Múzeumi küldetésnyilatkozat, stratégia és politika, Projekt szemlélet a múzeumban, Pénzügyi irányítás, HR irányítás, Változás management, Hatékony kommunikáció és marketing irányítása
A múzeumok feladatrendszere a 21. században – Fenntartható gyűjteményezés, Állományvédelem, Tudományos feldolgozás, Kiállítási stratégia és politika, Múzeumi ismeretátadás, PR, Marketing a múzeumban
Informatika a múzeumban – A digitális múzeum
A múzeum jogi környezete – Múzeumi vezetők számára nélkülözhetetlen jogszabályok
A jövő múzeuma – Kompetenciák a 21. században, Múzeumépítészet a 21. században

2. Modul Hálózatépítés (30 óra – választható modul)
Bevezetés a hálózatok világába – A hálózatosodás jellemzői, szükségessége a 21. században, Szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai alapok
Múzeumok helyi és megyei szintű kapcsolódási lehetőségei – Múzeumok társadalmi szerepvállalása, Múzeumok köré szerveződő helyi civil csoportok, Megyei Hatókörű Városi Múzeumok, mint kompetenciaközpontok
Országos szintű és nemzetközi múzeumi hálózatok. A múzeumok külső kapcsolatai – MOKK és az Országos Múzeumi Koordinátor Hálózat, Múzeumi szervezetek és a múzeumokhoz kapcsolódó országos hálózatok, Múzeumok külső kapcsolatai, Nemzetközi Múzeumi Kapcsolatok
A hálózatok rendszerében működő múzeum – Hálózati tanulás lehetőségei, sajátságai, A hálózati kapcsolatok hasznosítása a múzeumban

3. Modul Frontvonal menedzsment (30 óra – választható modul)
Szolgáltató múzeum – Kulturális intézmények működése, társadalmi szerepvállalása, Közönségszolgálat: a múzeum arca, füle, szeme, szája, Kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások
Menedzsment feladatok – Menedzsment dokumentumok, Intézmény napi működésének szervezési folyamatai, belső kommunikáció, csapatmunka szervezése, Frontszemélyzeti munkatársak motivációja
HR – Frontszemélyzeti munkatársak kiválasztása, munkakörök szabályozása, Önkéntesek a frontvonalban

4. Modul Stratégiaalkotás (30 óra – választható modul)
Stratégiaalkotás – A stratégiai tervezés, Múzeumi stratégiaalkotás
Múzeumi részstratégiák – Tudományos stratégia, Gyűjteményezési stratégia, Kiállítási stratégia
Múzeumok gazdasági és üzemeltetési stratégiájának tervezése – Forráskezelés, forrásteremtés stratégiai tervezése, Múzeumok beruházási és üzemeltetési stratégiája, Múzeumvezetők lobbi technikái
Hátrányos helyzetű csoportok helye a múzeumi stratégiában – Végzettség nélküliek, iskolaelhagyással fenyegetett társadalmi csoportok a mai magyar társadalomban, Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek és múzeumok stratégiájának közös elemei

5. Modul Minőségmenedzsment (30 óra – választható modul
Bevezetés minőségmenedzsment alapjaiba – Miért van szükség a múzeumi minőségmenedzsmentre? A minőségmenedzsment megjelenésének fontossága és alapelveinek érvényesíthetősége a kulturális szférában. A kulturális területen használt főbb minőségmenedzsment típusok.
Hazai és külföldi jó gyakorlatok a versenyszféra és a non-profit szektor világából – A minőség-szemlélet jelenléte a magyarországi múzeumokban, Hazai kulturális szférában kidolgozott, már működő minőségbiztosítási gyakorlatok bemutatása, Jó gyakorlatok a nemzetközi múzeumi világban
Kidolgozott Múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer és gyakorlati kipróbálásának tapasztalatai – A múzeumi  minőségmenedzsment keretrendszer bemutatása, A kidolgozott minőségmenedzsment rendszer gyakorlati tapasztalatai

6. Modul Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése (30 óra – választható modul)
Vezetői kompetenciák – Tréning – Asszertív kommunikáció
Területi és kisebb múzeumok működésének jogi környezete és feladatrendszere – Kisebb múzeumok számára nélkülözhetetlen jogi ismeretek, Az integrált tagintézmény hatékony működése
Kiállítás-rendezés – Gyűjtemény és kiállítás menedzsment kis múzeumi keretek között
Együttműködés – A közösségi múzeum, Önkéntesek és kulturális közfoglalkoztatottak a múzeumban, Turisztikai együttműködés
A szolgáltató múzeum – Múzeumi szemléletváltás az ismeretátadásban, Értékelési protokoll és minőségbiztosítás

7. Modul PR, Marketing, Kommunikáció (30 óra – választható modul)
A marketing és múzeum kapcsolata – Mit jelent a múzeumi marketing? Szolgáltató múzeumi szemlélet, Forrásteremtés, lobbizás
Múzeumi stratégia és PR – Kommunikációs gyakorlatok, Múzeumi imázsépítés PR eszközökkel
Múzeumi kommunikáció – Kommunikációs csatornák és felhasználási lehetőségeik, Hírszerkesztési gyakorlat, Válságkommunikáció, Múzeumi A’la Carte, Múzeumi kiadványok típusai

A képzés teljesítésének feltétele:
részvétel a tantermi órák 90%-án, 2 db szabadon választott modul végén prezentáció bemutatása, záródolgozat készítése (saját intézmény fejlesztési terve)

8. Gyűjteménymenedzsment (30 óra – választható modul)
Egyeztetés alatt

A képzés teljesítésének feltétele:
részvétel a tantermi órák 90%-án, 2 db szabadon választott modul végén prezentáció bemutatása, záródolgozat készítése (saját intézmény fejlesztési terve)

A képzés tartalmazza:

  • a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt
  • az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) a képzés időtartamára
  • a szállást a résztvevők részére (kizárólag a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatói partnerénél)
Jelentkezési határidő: 2019. január 13.
Jelentkezéshez kattintson ide!
További információ:
Németh Barbara
Telefonszám: +36 30 272 0890
E-mail: nemeth.barbara@skanzen.hu